ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

Az In-store Team Kft., mint adatkezelő a www.instoreteam.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ 

A www.instoreteam.hu honlapot működtető adatkezelő:
Cégnév: In-store Team Trade Marketing Kft.
Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth L. u. 5.

Adószám:  14901409-2-13
Telefonszám: +36 26 310684
E-mail cím: info@instoreteam.hu
Honlap: www.instoreteam.hu
Képviselő: Raffaj András ügyvezető igazgató
(a továbbiakban Adatkezelő)

  1. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

A www.instoreteam.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása esetén gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat abból a célból, hogy programajánlókat, hírleveleket, in-store marketing érdekességeket küldjünk, valamint a megadott elérhetőségen kapcsolatba léphessünk az érintettekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: név, email-cím, cég név, beosztás, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

  1. NAPLÓZÁS

A  weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

  1. GOOGLE ANALYTICS

A weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. 

A www.instoreteam.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@instoreteam.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszoljuk.

 

  1. ADATFELDOLGOZÓ

Név: In-store Team Trade Marketing Kft.
Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth L. u. 5.

  1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használjuk fel.

Az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos panaszukkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatnak.

 

  1. FELHASZNÁLÓI JOGOK, BIZTONSÁG ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

Az In-store Team Kft. által szervezett rendezvények jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvétel készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

Az In-store Team Kft. kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

Az In-store Team Kft. fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

  1. VÉDETTSÉGI IGAZOLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési ideje

A meghívott vendégek koronavírus elleni védettségének igazolásával kapcsolatos adatkezelésének célja a vendégek, valamint a velük potenciálisan kapcsolatba kerülő harmadik személyek(ügyfelek) életének és egészségének védelme.

A meghívott vendég koronavírus elleni védettsége tényének Adatkezelő általi megismerése, szükséges ahhoz, hogy a vendéglátóhely zárt terében való tartózkodáshoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek megfeleljen (többször módosított 484/2020 (XI.10.) 8§ (7/a) bekezdése a jelen tájékoztató elkészítésekor.  

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak képezik (jogszabályi kötelezettség teljesítése), figyelembe véve az GDPR 9. cikk (2) bekezdésének i) pontjában szereplő kivételeket is (egészségügyi közérdek).

Az Adatkezelő a rendezvény végéig kezeli az adatot.